Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Hỗ trợ kê khai thuế bằng phần mềm HTKKT 2.5.5

0 nhận xét
Đễ hỗ trợ kê khai thuế và gia hạn nộp thuế TNDN Tổng cục Thuế đã cung cấp phần mềm HTKKT 2.5.5
Phiên bản bao gồm: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế kèm theo tài liêu hướng dẫn sử dụng Tải phần mềm HTKKT 2.5.5 (Link Mediafire)
Pass tải về: www.kenhdaihoc.comXem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2728

Đăng nhận xét

More →
Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận. Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link

Chọn Xóa