Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Tài liệu bài giảng về môn hệ thống thông tin kế toán (AIS)

0 nhận xét

Tài liệu bài giảng về môn hệ thống thông tin kế toán(AIS) dành cho các bạn (Bao gồm 2 slide Power Point)

Pass tải về: www.kenhdaihoc.com


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2729#ixzz1nTliHGZB

Đăng nhận xét

More →
Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận. Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link

Chọn Xóa