Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 của bộ Giáo Dục năm 2012

0 nhận xét
Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng công bố đề thi và đáp án môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012
Nội dung chi tiết trong file tải về

 Đã cập nhật tại đây


Đăng nhận xét

More →
Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận. Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link

Chọn Xóa