Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Giáo trình quản trị sản xuất - chuyên ngành Quản trị kinh doanh (năm thứ 2)

0 nhận xét

Giáo trình quản trị sản xuất
Sử dụng cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh (năm thứ 2)

[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?iwamtmtxw3m

Đăng nhận xét

More →
Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận. Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link

Chọn Xóa