Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Tổng hợp các chuyên đề tích phân và ứng dụng

0 nhận xét
Nguyên hàm tích phân và ứng dụng (Bài tập+Lý thuyết): http://www.mediafire.com/?emm4fzdmowy

Chuyên đề tích phân của Trần Sĩ Tùng: http://www.mediafire.com/?ywm4ywhzk4i

Chuyên đề tích phân của Nguyễn Duy Khôi: http://www.mediafire.com/?mlyezmcvwin

Bài giảng tích phân của Phạm Kim Chung: http://www.mediafire.com/?lykgyzngy2j

Tích phân hàm hữu tỷ của Trần Phương: http://www.mediafire.com/?mznmhmlfnjw

Các bài toán tích phân qua các kì thi Đại học: http://www.mediafire.com/?rzzmxmyn5jj


Bài tập về tích phân dành cho dạy kèm và luyện thi: http://www.mediafire.com/?2ykntlzmnnnhttp://www.mediafire.com/?tddy4krmzjn

Chuyên đề Bất đẳng thức Tích phân của Nguyễn Phú Khánh: http://www.mediafire.com/?tddy4krmzjn

Nguồn : vnmath.com 
 

Đăng nhận xét

More →
Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận. Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link

Chọn Xóa