Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Hoạt hình 3D cơ bản [Hướng dẩn giảng dạy]

0 nhận xét
Bài 1. Tổng quan - Một số lệnh, thao tác cơ bản 
Bài 2. Phép biến đổi: Align, Array, Mirror Spacing, Snapshot 


Bài 3. Shape - Hiệu chỉnh Shape
Bài 4. Loft và Boolean 
Bài 5. Các lệnh cõ bản trong Modifier List 
Bài 6. Chất liệu cơ bản 
Bài 7. Chất liệu nâng cao 
Bài 8. Thiết kế nội thất 
Bài thực hành


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2748

Đăng nhận xét

More →
Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận. Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link

Chọn Xóa