Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Đại cương thiết kế Web [lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể]

0 nhận xét
Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể.


Chương 1 Giới thiệu chung 
Chương 2 Lập trình Web với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản 
Chương 3 Ngôn ngữ kịch bản trong lập trình Web 
Chương 4 Lập trình Web động với công nghệ ASP 
Chương 5 Kết nối CSDL trong lập trình Web động với ASP 
Tài liệu tham khảo


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2749

Đăng nhận xét

More →
Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận. Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link

Chọn Xóa